Kde presne sa bude nachádzať apartmánový rezort GINO Paradise Bešeňová ****?
Výstavba apartmánového rezortu prebieha priamo v centre vodného parku Bešeňová a stane sa jeho integrálnou súčasťou ako najväčší a najprestížnejší ubytovací objekt.
Kedy sa začala výstavba projektu?
Výstavba sa začala v decembri 2018 prípravou staveniska a vŕtaním pilót pre založenia stavby.
Ako budem môcť používať svoj budúci apartmán?
To záleží vyslovene len od Vášho rozhodnutia. K dispozícii na výber sú 2 spôsoby využitia:
1. Majiteľ má výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti
2. Majiteľ apartmánu si sám vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení

Viac informácií nájdete tu.
Alebo nás kontaktujte na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Prípadne nás môžete aj osobne navštíviť:
Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.

Ktoré apartmány sú v súčasnosti k dispozícii na predaj? Kde môžem nájsť ceny a projekty ukazujúce presné umiestnenie apartmánu v budove?
Ak máte záujem získať aktuálnu ponuku apartmánov určených na predaj, ich ceny, dispozície a umiestnenie v budove, tak kliknite prosím na náš cenník apartmánov.

Prípadne nás môžete aj osobne navštíviť:
Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.

Alebo nás kontaktujte na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Ako to bude so zariadením apartmánu nábytkom a ostatnými zariaďovacími predmetmi?
Apartmán sa dodáva štandardne s kuchynskou linkou so zabudovanými spotrebičmi. Ak má budúci vlastník záujem o garantovaný výnos, je potrebné, aby si zakúpil vopred zadefinovaný balík nábytku, ktorý bude spĺňať požiadavky na ubytovanie v hoteli ****. Tento nábytok mu dodá budúci prevádzkovateľ rezortu.
Prečo je obdobie nájomnej doby definované tak, že po troch rokoch je možné nájomnú zmluvu každoročne ukončiť?
Skúsenosti s prevádzkou ostatných súkromných apartmánov v areáli vodného parku Bešeňová ukázali, že je pre ich vlastníkov príliš neflexibilné viazať sa na pevne stanovené podmienky nájomnej zmluvy na obdobie dlhšie ako tri roky. Môže totiž nastať situácia, že sa postupom času rozhodnú pre iný model fungovania ako je zmluva o garantovanom výnose – napr. bude pre nich výhodnejšie mať výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti apartmánu alebo si budú chcieť svoj apartmán plne vyťažovať a užívať vo vlastnej réžii. Príliš dlhá, nevypovedateľná doba prenájmu apartmánu by mohla byť nevýhodná aj pri záujme majiteľa predať po čase svoj apartmán novému vlastníkovi, nakoľko tento by bol takisto viazaný takouto dlhou dobou viazanosti prenájmu a nemohol by sa slobodne rozhodnúť o spôsobe využívania svojho majetku.
Ako si môžem dohodnúť obhliadku stavby a termálneho areálu v Bešeňovej?
Obráťte sa na nás prosím prostredníctvom kontaktného formuláru alebo na tel.č. +421 917 998 890 alebo invest@ginoparadise.sk
Budete spolupracovať pri prevádzke s prevádzkovateľom aquaparku Bešeňová spoločnosťou Tatry Mountain Resorts, a.s.?
Áno, je uzatvorená zmluva o obchodnej spolupráci. Vlastníci apartmánov GINO Paradise Bešeňová **** budú mať zaručený priamy vstup „suchou nohou“ do vodného parku Bešeňová.
Aký je splátkový kalendár kúpnej ceny apartmánu počas výstavby projektu?
Je možné rokovať s developerom o možnosti individuálnych splátok, ale celá suma musí byť uhradená do času ukončenia stavby.

V prípade zájmu o konzultáciu ohľadom splátok nás môžete osobne navštíviť:
GINO House s.r.o. Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava

Alebo nás kontaktujte na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Ako často bude vyplácané fixné nájomné?
Fixné nájomné bude vyplácané 1x štvrťročne
Na akú dlhú dobu sa uzatvára nájomná zmluva?
Na 10 rokov.
Môžem v budúcnosti predať svoj apartmán alebo vám ho prestať prenajímať?
Svoj apartmán môžete kedykoľvek predať.

Ak budete mať uzatvorenú zmluvu na garantovaný výnos, túto môžete vypovedať po troch rokoch jej trvania.

Môže mi daňový úrad vrátiť DPH zo zaplatenej kúpnej ceny apartmánu?
Ak ste zaregistrovaný ako platca DPH, tak máte nárok na vrátenie DPH z kúpnej ceny apartmánu.
Môžete mi poslať všetky zmluvy za účelom ich kontroly?
Samozrejme, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formuláru.

Alebo nás kontaktujte na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Prípadne nás môžete aj osobne navštíviť:
Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.

Koľko bude stáť zariadenie apartmánu, ak by som ho chcel prenajať prevádzkovateľovi rezortu?
Presné vybavenie bude určené prevádzkovateľom rezortu 9 mesiacov pred spustením rezortu do prevádzky. Bude vybrané architektom rezortu tak, aby spĺňalo všetky kvalitatívne a estetické požiadavky pre rezort kategórie ****. Cena je 8.000 EUR bez DPH za štandardný jednoizbový apartmán.
Kto bude platiť daň z nehnuteľností a koľko je odhadovaná suma tejto dane ročne?
Vlastník nehnuteľnosti je povinný zo zákona platiť daň z nehnuteľnosti. V súčasnosti je výška dane za obdobné nehnuteľnosti stanovená obcou Bešeňová na sumu 4 EUR/m2 ročne pre podnikajúce osoby.
Je nehnuteľnosť poistená a kto platí takúto poistku?
Celý apartmánový rezort bude poistený správcom objektu. Poistné bude súčasťou mesačného zálohového predpisu. V prípade voľby garantovaného programu hradí všetky náklady na prevádzku operátor rezortu.
Je možné sa s vami osobne stretnúť?
Áno. S našimi pracovníkmi, v priestoroch našej kancelárie, je možné sa kedykoľvek stretnúť v priebehu týždňa a často krát aj cez víkend. Stačí si dohodnúť stretnutie. Naše kancelárie sa nachádzajú:

Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.

Ak si chcete dohodnúť osobné stretnutie, prosím kontaktujte nás na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Je možná obhliadka stavby?
Áno. Stačí ak nám o tom dáte vedieť, naši zamestnanci sa Vám vždy radi povenujú.

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

alebo osobne:
Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.