Kde presne sa bude nachádzať apartmánový rezort GINO Paradise Bešeňová ****?
Výstavba apartmánového rezortu prebieha priamo v centre vodného parku Bešeňová a stane sa jeho integrálnou súčasťou ako najväčší a najprestížnejší ubytovací objekt.
Kedy sa začala výstavba projektu a kedy bude ukončená?
Výstavba sa začala v decembri 2018 prípravou staveniska a vŕtaním pilót pre založenia stavby. Predpoklad ukončenia stavebných prác je jún 2021.
Ako budem môcť používať svoj budúci apartmán?
To záleží vyslovene len od Vášho rozhodnutia. K dispozícii na výber sú 3 spôsoby využitia:
1. Majiteľ má garantovaný výnos  7% ročne a k tomu 30 dní dovolenky
2. Majiteľ má výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti
3. Majiteľ apartmánu si sám vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení

Viac informácií nájdete tu.
Alebo nás kontaktujte na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Prípadne nás môžete aj osobne navštíviť:
Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.

Ktoré apartmány sú v súčasnosti k dispozícii na predaj? Kde môžem nájsť ceny a projekty ukazujúce presné umiestnenie apartmánu v budove?
Ak máte záujem získať aktuálnu ponuku apartmánov určených na predaj, ich ceny, dispozície a umiestnenie v budove, tak kliknite prosím na náš cenník apartmánov.

Prípadne nás môžete aj osobne navštíviť:
Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.

Alebo nás kontaktujte na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Ako to bude so zariadením apartmánu nábytkom a ostatnými zariaďovacími predmetmi?
Apartmán sa dodáva štandardne s kuchynskou linkou so zabudovanými spotrebičmi. Ak má budúci vlastník záujem o garantovaný výnos, je potrebné, aby si zakúpil vopred zadefinovaný balík nábytku, ktorý bude spĺňať požiadavky na ubytovanie v hoteli ****. Tento nábytok mu dodá budúci prevádzkovateľ rezortu.
Kedy môžem využiť svojich 30 dní pobytu gratis v apartmáne?
Počas mimosezóny, ktorá je definovaná ako obdobie počas celého kalendárneho roka okrem termínov: od 01.06. do 30.09. vrátane, od 24.12. do 06.01. vrátane, obdobia Veľkej Noci od štvrtka do pondelka vrátane, obdobia jarných prázdnin vyhlásených na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, obdobie štátnych a cirkevných sviatkov vyhlásených na Slovensku, v ČR a v Poľsku.
Je nájomné, ktoré budem dostávať fixné? Na akú dlhú dobu je toto nájomné garantované?
Nájomné vo výške 7% z kúpnej ceny apartmánu ročne je fixné na dobu 10 rokov. Po 3 rokoch majú možnosť obe zmluvné strany ukončiť nájomnú zmluvu bez udania dôvodu. Ak tak neurobia, zmluva bude pokračovať ďalších 7 rokov s možnosťou ukončiť nájomnú zmluvu na konci každého roka. Majiteľ má 4 celoročné neprenosné lístky na vstup do vodného parku Bešeňová zadarmo.
Prečo je obdobie nájomnej doby definované tak, že po troch rokoch je možné nájomnú zmluvu každoročne ukončiť?
Skúsenosti s prevádzkou ostatných súkromných apartmánov v areáli vodného parku Bešeňová ukázali, že je pre ich vlastníkov príliš neflexibilné viazať sa na pevne stanovené podmienky nájomnej zmluvy na obdobie dlhšie ako tri roky. Môže totiž nastať situácia, že sa postupom času rozhodnú pre iný model fungovania ako je zmluva o garantovanom výnose – napr. bude pre nich výhodnejšie mať výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti apartmánu alebo si budú chcieť svoj apartmán plne vyťažovať a užívať vo vlastnej réžii. Príliš dlhá, nevypovedateľná doba prenájmu apartmánu by mohla byť nevýhodná aj pri záujme majiteľa predať po čase svoj apartmán novému vlastníkovi, nakoľko tento by bol takisto viazaný takouto dlhou dobou viazanosti prenájmu a nemohol by sa slobodne rozhodnúť o spôsobe využívania svojho majetku.
Ako si môžem dohodnúť obhliadku stavby a termálneho areálu v Bešeňovej?
Obráťte sa na nás prosím prostredníctvom kontaktného formuláru alebo na tel.č. +421 917 998 890 alebo invest@ginoparadise.sk
Budete spolupracovať pri prevádzke s prevádzkovateľom aquaparku Bešeňová spoločnosťou Tatry Mountain Resorts, a.s.?
Áno, je uzatvorená zmluva o obchodnej spolupráci. Vlastníci apartmánov GINO Paradise Bešeňová **** budú mať zaručený priamy vstup „suchou nohou“ do vodného parku Bešeňová.
Aký je splátkový kalendár kúpnej ceny apartmánu počas výstavby projektu?
Je možné rokovať s developerom o možnosti individuálnych splátok, ale celá suma musí byť uhradená do času ukončenia stavby.

V prípade zájmu o konzultáciu ohľadom splátok nás môžete osobne navštíviť:
GINO House s.r.o. Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava

Alebo nás kontaktujte na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Ako často bude vyplácané fixné nájomné?
Fixné nájomné bude vyplácané mesačne k 15. kalendárnemu dňu.
Budem platiť nejaké poplatky v súvislosti s mojou investíciou do kúpy apartmánu?
V prípade, že si zvolíte program garantovanej investície 7% ročne, tak platíte už len daň z nehnuteľnosti.
Na akú dlhú dobu sa uzatvára nájomná zmluva?
Na 10 rokov. Po troch rokoch majú zmluvné strany možnosť vypovedať nájomnú zmluvu po každom ukončenom roku.
Môžem v budúcnosti predať svoj apartmán alebo vám ho prestať prenajímať?
Svoj apartmán môžete kedykoľvek predať.

Ak budete mať uzatvorenú zmluvu na garantovaný výnos, túto môžete vypovedať po troch rokoch jej trvania.

Môže mi daňový úrad vrátiť DPH zo zaplatenej kúpnej ceny apartmánu?
Ak ste zaregistrovaný ako platca DPH, tak máte nárok na vrátenie DPH z kúpnej ceny apartmánu.
Môžete mi poslať všetky zmluvy za účelom ich kontroly?
Samozrejme, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formuláru.

Alebo nás kontaktujte na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Prípadne nás môžete aj osobne navštíviť:
Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.

Bude vlastník apartmánu povinný platiť poplatky správcovi, poplatky za energie a prispievať do fondu opráv?
V prípade, ak si zvolíte program garantovaného výnosu, tak neplatíte správcovi žiadne poplatky, v ostatných dvoch prípadoch ste povinní hradiť náklady na recepciu, energie a prevádzku termálneho bazénu spolu v sume cca 150 eur/mesiac.
Koľko bude stáť zariadenie apartmánu, ak by som ho chcel prenajať prevádzkovateľovi rezortu?
Presné vybavenie bude určené prevádzkovateľom rezortu 9 mesiacov pred spustením rezortu do prevádzky. Bude vybrané architektom rezortu tak, aby spĺňalo všetky kvalitatívne a estetické požiadavky pre rezort kategórie ****. Cena je 8.000 EUR bez DPH za štandardný jednoizbový apartmán.
Kto bude platiť daň z nehnuteľností a koľko je odhadovaná suma tejto dane ročne?
Vlastník nehnuteľnosti je povinný zo zákona platiť daň z nehnuteľnosti. V súčasnosti je výška dane za obdobné nehnuteľnosti stanovená obcou Bešeňová na sumu 4 EUR/m2 ročne pre podnikajúce osoby.
Je nehnuteľnosť poistená a kto platí takúto poistku?
Celý apartmánový rezort bude poistený správcom objektu. Poistné bude súčasťou mesačného zálohového predpisu. V prípade voľby garantovaného programu hradí všetky náklady na prevádzku operátor rezortu.
Kto bude znášať náklady na údržbu nehnuteľnosti a zariadenia – maľby, opravy a pod.?
V prípade, že sa rozhodnete pre prenájom vášho apartmánu prevádzkovateľovi rezortu, tak všetky náklady na bežnú údržbu nehnuteľnosti, počas trvania nájomnej zmluvy a v súvislosti s jej podmienkami, bude hradiť táto spoločnosť.
Aké budú náklady na strane vlastníka apartmánu?
Ak prenajmete svoj apartmán operátorovi rezortu v programe garantovaného výnosu, tak váš jediný náklad bude daň z nehnuteľnosti. V iných prípadoch ste povinný platiť správcovi objektu všetky náklady na prevádzku (energie, prevádzka recepcie, náklady na prevádzku termálneho bazénu).
Je možné sa s vami osobne stretnúť?
Áno. S našimi pracovníkmi, v priestoroch našej kancelárie, je možné sa kedykoľvek stretnúť v priebehu týždňa a často krát aj cez víkend. Stačí si dohodnúť stretnutie. Naše kancelárie sa nachádzajú:

Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.

Ak si chcete dohodnúť osobné stretnutie, prosím kontaktujte nás na:

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

Je možná obhliadka stavby?
Áno. Stačí ak nám o tom dáte vedieť, naši zamestnanci sa Vám vždy radi povenujú.

email: invest@ginoparadise.sk
tel: +421 917 99 88 90 , +421 2 4911 5502

alebo osobne:
Pribinova 18, (Eurovea) vchod B 3, 811 09 Bratislava.