Level 

7. above-ground floor

Choose the apartment that suits best your imagination.

Pôdorys siedmeho nadzemného podlažia apartmánového domu GINO PARADISE Bešeňová **** s vyznačením voľných, rezervovaných a predaných apartmánov 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34