Level 

8. above-ground floor

Choose the apartment that suits best your imagination.

Pôdorys ôsmeho nadzemného podlažia apartmánového domu GINO PARADISE Bešeňová **** s vyznačením voľných, rezervovaných a predaných apartmánov 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29