Podmienky vyťažovania

Oficiálny predaj apartmánov bol ukončený.

Program 1

Splátky:

1 splátka 95% kúpnej ceny do 3 dní po podpise Zmluvy o budúcej zmluve
2 splátka   5% kúpnej ceny do 3 dní pred podpisom Kúpnej zmluvy

Výnos 7% p.a. z kúpnej ceny apartmánu sa vypláca po dobu 10 rokov.

Rezervačný poplatok sa neuhrádza. Sme developerom projektu a snažíme sa, aby všetky potrebné informácie ste dostali ešte pred podpisom kúpnej zmluvy. Radi s vami prejdeme možnosti zliav, nastavíme splátky tak, aby Vám čo najviac vyhovovali, vysvetlíme Vám všetky podmienky zmluvy a budúcej prevádzky ešte skôr, ako sa rozhodnete pre investíciu do nášho projektu.

Program 2

  1. splátka 32% kúpnej ceny po podpise Zmluvy o budúcej zmluve
  2. splátka 32% kúpnej ceny po ukončení hrubej stavby
  3. splátka 32% kúpnej ceny po zateplení a ukončení prác na hlavných inžiniersky sieťach v apartmánoch
  4. splátka   4% kúpnej ceny do 3 dní pred podpisom Kúpnej zmluvy

Výnos 7% p.a. z kúpnej ceny sa začína vyrátavať po skolaudovaní stavby a po skončení 3 mesačnej skúšobnej prevádzky. Podmienkami sú: včasné doplatenie do 100% kúpnej ceny, uhradenie kúpnej ceny za nábytok a zariadenie, podpis Kúpnej a Nájomnej zmluvy.

Výnos sa vypláca kvartálne, k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca. Výnos sa vypláca v súčinnosti s Nájomnou zmluvou po dobu 10 rokov.

Kúpna cena za apartmán sa platí bez 18% DPH. Podmienkou je budúci podpis Kúpnej a Nájomnej zmluvy. Ak k ním nedôjde, klient dopláca 18% DPH.

Rezervačný poplatok za predbežnú rezerváciu je 1 000€. V prípade podpisu zmluvy sa započítava do 1. splátky. V prípade podpisu Zmluvy o Budúcej Zmluve priamo s nami, rezervačný poplatok sa uhrádzať nemusí.

Vyplácanie, nábytok a ostatné podmienky.

ZÚČTOVACIE  OBDOBIA:

Od 01.01. –   31.03. termín výplaty výnosu je posledný aprílový deň.

Od 01.04. – 30.06. termín výplaty výnosu je posledný júnový deň.

Od 01.07. – 30.09. termín výplaty výnosu je posledný októbrový deň.

Od 01.10 –    31.12.  termín výplaty výnosu je posledný januárový deň.

NÁBYTOK

Podpisuje sa Zmluva o Úprave a zariadení apartmánu. Zmluva sa podpisuje súčasne so Zmluvou o budúcej zmluve.

Platba za nábytok 100% v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa výzvy na úhradu.

CENA NÁBYTKU A ZARIADENIA 

Apartmán s výmerou do 25 m²                           :  6.990,-€

Apartmán s výmerou od 25 m²  – 35 m²           :   9.900,-€

Apartmán s výmerou od 35 m² – 50 m²             : 12.900,-€

Apartmán s výmerou nad 50 m²                         : 14.900,-€

Cena nábytku a zariadenia 3 izbového apartmánu sa stanovuje samostatne.

Do výmery sa nezapočítava výmera balkónu, loggie alebo terasy.

 

Kúpna cena za nábytok aj apartmán sa platí bez 18% DPH. Podmienkou je budúci podpis Kúpnej a Nájomnej zmluvy. Ak k ním nedôjde, klient dopláca 18% DPH.

 

SPÄTNÝ ODKUP

Po uplynutí 10 rokov trvania Nájomnej zmluvy bude mať majiteľ apartmánu na základe ponuky predávajúceho právo na odpredaj svojho apartmánu predávajúcemu za sumu:   130% kúpnej ceny.

 

MAJITEĽSKÝ POBYT

Po podpise kúpnej a nájomnej zmluvy bude mať majiteľ apartmánu právo na bezplatný majiteľský pobyt v trvaní 14 dní v priebehu kalendárneho roka počas trvania Nájomnej zmluvy. Majiteľ bude mať zľavu 10% na vstup do aquaparku GINO Paradise Tbilisi a na ubytovanie v hoteloch GINO Wellness Rabath (GE) , Hotel GINO Wellness Mtskheta (GE) a hoteli Park Palace Orlové **** (SK).