Gdzie dokładnie będzie usytuowany hotel apartamentowy GINO Paradise Bešeňová ****?
Budowa hotelu apartamentowego przebiega bezpośrednio w centrum Parku Wodnego Bešeňová i stanie się jego integralną częścią, jako jego największy i najbardziej prestiżowy obiekt mieszkalny.
Kiedy rozpoczęto realizację tego projektu i na kiedy zaplanowano jego ukończenie?
Budowa została rozpoczęta w grudniu 2018 r. od przygotowania placu budowy i wykonania odwiertów pod piloty w celu postawienia budynku; ukończona zostanie w październiku 2020 r.
W jaki sposób będzie można korzystać ze swego przyszłego apartamentu?
Jednoznacznie zależy to decyzji właściciela. Można skorzystać z jednego z trzech wariantów:
1. Właścicielowi gwarantowany jest 7% roczny zysk, wraz z 30 dniami urlopu

2. Właścicielowi gwarantowany jest zysk w wysokości zależnej od rzeczywistej zajętości pokoi

3. Właściciel apartamentu samemu, bez ograniczeń, organizuje sobie zajętość apartamentu

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Które apartamenty są w chwili obecnej na sprzedaż? Gdzie można znaleźć cennik i projekty prezentujące dokładne usytuowanie apartamentów w budynku?
W razie zainteresowania otrzymaniem aktualnej oferty apartamentów przeznaczonych do sprzedaży, wraz z ich cenami, planami sytuacyjnymi i usytuowaniem w budynku, prosimy o kliknięcie na naszą stronę” CENNIK APARTAMENTÓW .
Jak wygląda kwestia wyposażenia apartamentu w meble i pozostały sprzęt?
Apartament oddawany jest standardowo z zestawem mebli kuchennych i z zabudowanym sprzętem. Jeśli przyszły właściciel zainteresowany jest zyskiem gwarantowanym, to wymagane jest, aby z wyprzedzeniem zakupił ustalony pakiet mebli, które będą spełniać wymagania zakwaterowania w hotelu ****. Meble te dostarczy mu przyszły zarządzający hotelem.
Kiedy można korzystać z 30-dniowego pobytu gratis w apartamencie?
W okresie poza sezonem, który został zdefiniowany jako okres na przestrzeni roku kalendarzowego oprócz terminów: od 01.06. do 30.09. włącznie, od 24.12. do 06.01. włącznie, okres Wielkiej Nocy od czwartku do poniedziałku włącznie, okresy wakacji wiosennych młodzieży uczącej się obowiązujących w Słowacji, Republice Czeskiej i Polsce, okres świąt państwowych i kościelnych obowiązujących w Słowacji, Republice Czeskiej i Polsce.
Czy otrzymywany czynsz jest stały? Na jak długi okres czynsz ten będzie zagwarantowany?
Czynsz w wysokości 7% rocznie od ceny zakupu apartamentu jest stały na przestrzeni 10 lat. Po upływie 3 lat, obydwie strony umowy mogą ukończyć umowę najmu bez podania powodu. Jeśli tak nie uczynią, to umowa będzie kontynuowana przez kolejnych 7 lat z możliwością jej ukończenia ku końcu każdego roku. Właściciel otrzymuje gratis 4 całoroczne imienne bilety wstępu do Parku Wodnego Bešeňová.
Dlaczego umowę najmu zdefiniowano tak, że po upływie trzech lat będzie można ją corocznie ukończyć?
Doświadczenia z utrzymaniem innych prywatnych apartamentów na terenie Parku Wodnego Bešeňová pokazały, że dla właścicieli nie jest zbyt wygodne wiązanie się w myśl sztywnych warunków umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Otóż może dojść do sytuacji, że z upływem czasu właściciel zdecyduje się na inny model działania, niż umowa o zysku gwarantowanym – np. będzie chcieć mieć zysk zależny od zajętości apartamentu albo będzie chcieć samemu zapewniać zajętość apartamentu. Zbyt długi okres najmu apartamentu, do tego nie dający się wypowiedzieć, może być niedogodny w razie chęci sprzedania apartamentu po pewnym czasie nowemu właścicielowi, ponieważ dotychczasowy właściciel byłby ciągle wiązany umową najmu i nie mógłby swobodnie podejmować decyzji o sposobie korzystania ze swojego majątku.
W jaki sposób można uzgodnić możliwość obejrzenia budowy i terenu termalnego w Bešeňovej?
Prosimy o zwrócenie się do nas za pośrednictwem  Formularza kontaktowego.
Spoiler title
Tak, została zawarta umowa o współpracy handlowej. Właściciele i goście apartamentów GINO Paradise Bešeňová **** mają zagwarantowany bezpośredni, uprzywilejowany wstęp do wszystkich części Parku Wodnego Bešeňová.
Aký je splátkový kalendár kúpnej ceny apartmánu počas výstavby projektu?
Standardowy kalendarz spłat rat jest następujący:

  1. Rata pierwsza – Opłata za rezerwację w wysokości 5.000 EUR, obowiązek zawarcia „Umowy o przyszłej umowie” w ciągu 14 dni
  2. Rata druga – w wysokości 30% ceny kupna (po odliczeniu już zapłaconej opłaty za rezerwację w wysokości 5.000 EUR) w ciągu 14 dni po zawarciu „Umowy o przyszłej umowie”
  3. Rata trzecia – w wysokości 30% ceny kupna w ciągu 14 dni od ukończenia wybudowania płyty fundamentowej obiektu
  4. Rata czwarta- w wysokości 35% ceny kupna w ciągu 14 dni od zakończenia budowy obiektu w stanie surowym
  5. Rata piąta – w wysokości 5% ceny kupna w ciągu 14 dni od przekazania obiektu

(Istnieje możliwość uzgodnienia z deweloperem indywidualnych warunków spłacania rat)

Jak często będzie wypłacany stały czynsz?
Stały czynsz będzie wypłacany co miesiąc, 15-tego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
Czy będzie trzeba płacić jakieś opłaty w związku z inwestycją w zakup apartamentu?
W razie skorzystania z programu inwestycji gwarantowanej z 7% zyskiem rocznym, będzie to jedynie podatek od nieruchomości.
Na jak długi okres zawierana jest umowa najmu?
Na okres 10 lat. Po upływie trzech lat strony umowy mają możliwość wypowiedzenia umowy najmu na koniec każdego roku kalendarzowego.
Czy w przyszłości apartament będzie można sprzedać lub zrezygnować z najmu?
Swój apartament można kiedykolwiek sprzedać bez jakichkolwiek ograniczeń. Po zawarciu umowy o zysku gwarantowanym będzie można ją wypowiedzieć po trzech latach jej trwania.
Czy Urząd Skarbowy zwróci podatek VAT z zapłaconej ceny zakupu apartamentu?
Każdy zarejestrowany płatnik podatku VAT ma prawo do zwrotu podatku VAT od ceny zakupu apartamentu.
Czy można otrzymać wszystkie wspomniane umowy w celu ich skontrolowania?
Oczywiście, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
Czy właściciel będzie zobowiązany do płacenia zarządzającemu opłat za utrzymanie budynku, z tytułu energii oraz do wpłat na rzecz Funduszu Remontów?
W razie skorzystania z programu zysku gwarantowanego nie będzie trzeba płacić zarządzającemu żadnych opłat, w pozostałych dwóch typach programów należy uiszczać opłaty za recepcję, energie i utrzymanie basenu z wodą termalną; łącznie w kwocie ok. 150 EUR miesięcznie.
Ile będzie kosztować urządzenie apartamentu tak, aby można go wynająć w ramach hotelu?
Dokładne wyposażenie będzie określone przez zarządzającego hotelem na 9 miesięcy przed oddaniem hotelu do użytkowania. Wyboru dokona architekt hotelu tak, aby apartament spełniał wszystkie wymagania jakościowe i estetyczne hotelu kategorii ****. Wstępny szacunek opiewa na kwotę do 8.000 EUR bez VAT za apartament jednopokojowy.
Kto będzie płacić podatek od nieruchomości i na ile szacowana jest kwota tego podatku w skali roku?
Zgodnie ze stosowną ustawą, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do płacenia podatku od nieruchomości. W chwili obecnej wysokość podatku za nieruchomości podobnego typu, ustalona przez miejscowość Bešeňová, wynosi 4 EUR/m2 w skali roku.
Czy nieruchomość będzie ubezpieczona i kto będzie płacić składkę ubezpieczeniową?
Cały hotel apartamentowy będzie ubezpieczony przez zarządzającego budynkiem. Koszty takiego ubezpieczenia będą wchodzić w skład miesięcznej faktury zaliczkowej. W razie skorzystania z programu zysku gwarantowanego wszystkie koszty związane z utrzymaniem będzie opłacać operator hotelu.
Kto pokryje koszty utrzymania nieruchomości i wyposażenia – malowanie, remonty itp.?
W razie podjęcia decyzji o wynajmie apartamentu zarządzającemu hotelem wszystkie koszty wydatkowane na utrzymanie nieruchomości podczas trwania umowy najmu uiszczać będzie wspomniana spółka.
Ile będą wynosić koszty wydatkowane przez właściciela apartamentu?
W razie wynajęcia swojego apartamentu operatorowi hotelu w ramach programu zysku gwarantowanego, jedynym kosztem będzie podatek od nieruchomości. W innych przypadkach będzie trzeba pokrywać zarządzającemu obiektem wszystkie koszty związane z utrzymaniem (za energie, działanie recepcji, utrzymanie basenu z wodą termalną).