Proszę o wybranie kondygnacji, na której miałby się znajdować apartament, będący przedmiotem zainteresowania.
8.Kondygnacja nadziemna 7.Kondygnacja nadziemna 6.Kondygnacja nadziemna 5.Kondygnacja nadziemna 4.Kondygnacja nadziemna 3.Kondygnacja nadziemna 2.Kondygnacja nadziemna 1.Kondygnacja nadziemna