Program 1

  • Garantovaný výnos  8% z kúpnej ceny apartmánu, vyplácaný kvartálne.
  • Majiteľ má právo na základe ponuky predávajúceho po 10 rokoch na odpredaj svojho apartmánu za hodnotu 120% z kúpnej ceny.

Program 2

  • Garantovaný výnos  7% z kúpnej ceny apartmánu, vyplácaný kvartálne.
  • Majiteľ má právo na základe ponuky predávajúceho po 10 rokoch na odpredaj svojho apartmánu za hodnotu 130% z kúpnej ceny.
  • Majiteľ má grátis 30 dní majiteľského pobytu v priebehu kalendárneho roka (letná sezóna od 1.6. do 15.9. max. 10 dní pobytu a v sezóne od 16.9. do 30.5. 20 dní)
  • Majiteľ má GRÁTIS 4 celoročné, neprenosné lístky na vstup do aquaparku (počas pobytu v hoteli).
  • Majiteľ má zľavu 20% na stravu a všetky služby v hoteli, aquaparku, wellness, vstup do sauny Excelent a na ubytovanie v hoteloch GINO – Hotel GINO Wellness Rabath, Hotel GINO Wellness Mtskheta.

Program 3

  • Výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti, nie je ničím obmedzený. To znamená že, majiteľ nechá svoj apartmán vyťažovať prevádzkovateľovi GINO Paradise Tbilisi Apartments ****.  Majiteľovi bude vyplatené 65% výnosu a 35% ostáva vyťažovacej spoločnosti.
  • Majiteľ má GRÁTIS 4 celoročné neprenosné lístky na vstup do aquaparku a 30 dní majiteľského pobytu ako v Programe 1.

Program 4

  • Majiteľ apartmánu si sám vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení a zároveň znáša všetky náklady spojené s užívaním apartmánu. Majiteľ má nárok na nasledovné benefity: Zľava vo výške 50% z celodenného cenníkového vstupného do aquaparku pre 4 osoby určené vlastníkom apartmánu a to po dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia komplexu GINO Paradise Tbilisi Apartments ****