Garantovaný výnos z investície do nehnuteľnosti s možnosťou spätného odkúpenia nehnuteľnosti za 110% pôvodnej kúpnej ceny

Pre všetkých našich súčasných a budúcich klientov spúšťame od 6.apríla 2020 nový a jedinečný program garantovaného výnosu – Program Istota, ktorý im umožní aj v týchto neistých časoch investovať do nehnuteľnosti, získať garantovaný výnos vo výške 5% p.a. už od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a úhrade kúpnej ceny a získať aj možnosť garancie spätného odkúpenia investičnej nehnuteľnosti za 110% pôvodnej kúpnej ceny.


POSTUP a PODMIENKY:

 • Klient si vyberie apartmán, ktorý mu najviac vyhovuje z hľadiska jeho preferencií a investičných možností. Ponuka a cenník apartmánov
 • Klient uzatvorí Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a uhradí plnú kúpnu cenu.
 • Od tejto chvíle začína klientovi plynúť garantovaný výnos 5% ročne, ktorý je vypočítaný z kúpnej ceny apartmánu bez DPH. Výnos je vyplácaný mesačne v termíne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
 • Klient má v prípade záujmu možnosť uzatvoriť s investorom záložnú zmluvu na svoj rozostavaný apartmán.
 • Po kolaudácii apartmánov uzatvorí klient s investorom kúpnu zmluvu a nadobudne tak skolaudovaný apartmán do svojho vlastníctva.
 • Klient uzatvorí s investorom nájomnú zmluvu na 3 roky to znamená do 31. decembra 2023. Nájomné bude stanovené vo výške 5% z kúpnej ceny apartmánu bez DPH a bude vyplácané mesačne.
 • Po troch rokoch od spustenia projektu do prevádzky, to znamená k 31.decembru 2023 bude mať klient možnosť požiadať investora o spätné odkúpenia apartmánu za 110% pôvodnej kúpnej ceny.
 • V prípade, že sa klient rozhodne, že nechce investorovi predať späť apartmán za 110% pôvodnej kúpnej ceny, môže si zvoliť ktorúkoľvek zo štandardne ponúkaných možností ako ďalej využívať svoj apartmán:
  •  PROGRAM 1 – majiteľ má garantovaný ročný výnos vo výške 7% z kúpnej ceny apartmánu bez DPH
  •  PROGRAM 2 – majiteľ má výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti
  •  PROGRAM 3 – majiteľ apartmánu si sám vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení
  • Bližšie informácie o našich investičných programoch môžete získať tu.
 • Riziko potenciálneho zníženia cien nehnuteľností je  eliminované garanciou spätného odkúpenia apartmánu za 110% pôvodnej kúpnej ceny a zároveň je klient kúpou investičnej nehnuteľnosti chránený pred potenciálnou infláciou.
 • Navyše majiteľ získava 30 dní majiteľského pobytu v priebehu kalendárneho roka počas mimosezóny a dostáva bezplatne 4 celoročné neprenosné lístky na vstup do vodného parku Bešeňová.
 • Táto ponuka platí do 30.6.2020 alebo do vypredania posledných apartmánov, ktoré sú momentálne v ponuke.

PRÍKLAD VÝPOČTU NÁVRATNOSTI INVESTÍCIE V PROGRAME ISTOTA

Pre príklad výpočtu návratnosti investície v Programe Istota sme si zvolili jednoizbový apartmán číslo 4.33 nachádzajúci sa na 4. nadzemnom podlaží apartmánového domu GINO Paradise Bešeňová****.

Tento apartmán má celkovú podlahovú plochu vrátane loggie 43,9 m2 a jeho cena je 199 500 eur bez DPH, čo je 239 400 eur s DPH.

Ak v tomto modelovom prípade podpíše klient Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve do 30. novembra 2020 a zároveň do tohto termínu uhradí plnú kúpnu cenu, tak mu od 1. decembra 2020 začína plynúť garantovaný výnos (nájomné) vo výške 5% z kúpnej ceny apartmánu bez DPH. V tomto prípade predstavuje 5% sumu 9 975 eur ročne a tak bude klient inkasovať mesačne vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca sumu 831,25 eur.

Celkovo bude garantovaný výnos plynúť do 31.12.2023, čo je v tomto prípade 37 mesiacov a tak klient obdrží v priebehu tohto obdobia spolu 30 756,25 eur. Navyše sa k termínu 31.12.2023 môže rozhodnúť, že investorovi – spoločnosti Gino House s.r.o. odpredá späť svoj apartmán za cenu zvýšenú o 10%, čo v tomto prípade znamená 219 450 bez DPH resp. 263 340 eur s DPH. To teda bude predstavovať ďalší výnos vo výške 19 950 (bez DPH).

Celkovo tak klient zinkasuje v tomto prípade v priebehu 37 mesiacov celkový výnos vo výške 50 715,25 eur (30 765,25 + 19 950), čo predstavuje z investície 199 500 eur (cena investičného apartmánu bez DPH) ročný výnos vo výške 8,24%.

Klient sa tak touto investíciou do nehnuteľnosti ochráni pred možnou budúcou infláciou, ak by ceny všetkých komodít prudko rástli, pretože v takom prípade by prudko rástli aj ceny nehnuteľností. A v prípade opačného scenára, že by ceny nehnuteľností klesli, tak je klient chránený garantovaným spätným odkúpením apartmánu investorom – spoločnosťou GINO House s.r.o. za 110% pôvodnej kúpnej ceny.

Podmienkou zaradenia investičného apartmánu do Programu Istota je kúpa štandardného nábytkového vybavenia apartmánu. Cena za takýto štandardný nábytkový balíček je v prípade jednoizbových apartmánov 8 000 eur bez DPH a v prípade dvojizbových je to 12 000 eur bez DPH.

V prípade, že sa majiteľ rozhodne apartmán spätne k 31.12.2023 neodpredať, môže si vybrať pre spoluprácu s investorom a prevádzkovateľom apartmánového rezortu, ktorýkoľvek z ponúkaných programov ako ďalej využívať svoj apartmán:

 • PROGRAM 1 – majiteľ má garantovaný ročný výnos vo výške 7% z kúpnej ceny apartmánu bez DPH
 •  PROGRAM 2 – majiteľ má výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti
 •  PROGRAM 3 – majiteľ apartmánu si sám vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení

Bližšie informácie o našich investičných programoch môžete získať tu.

V prípade záujmu o poskytnutie dodatočných informácií o Programe Istota, nás prosím neváhajte kontaktovať.