Od 15.01.2022 sa ceny na apartmány zvyšujú o 10%

Tbilisi
Spätný odkup až za 130%
Nájomná zmluva na 10 rokov
Nezmeškajte príležitosť kúpy ešte za decembrové ceny.
Nezmeškajte decembrové ceny.

Garantovaný výnos 7% z kúpnej ceny

Bešeňová
99% apartmánov predaných.
Zostávajú posledné
2 apartmány.
Nezmeškajte poslednú príležitosť