Podmienky vyťažovania

Preskúmajte program vyťažovania, ktoré vám ponúkame:

Program 1

Výnos 7% p.a. sa vyrátava z kúpnej ceny apartmánu bez DPH a vyplácaný je kvartálne.
Majiteľ má právo na základe ponuky predávajúceho po 10 rokoch na odpredaj svojho apartmánu za hodnotu 130% z kúpnej ceny bez DPH (tzn. fakturovaná cena bez DPH + 30%).
Majiteľ má 30 dní majiteľského pobytu v priebehu kalendárneho roka.

Rezervačný poplatok sa neuhrádza. Sme developer projektu a snažíme sa, aby všetky potrebné informácie ste dostali ešte pred podpisom kúpnej zmluvy. Radi s vami prejdeme možnosti zliav, nastavíme splátky tak, aby Vám čo najviac vyhovovali, vysvetlíme Vám všetky podmienky zmluvy a budúcej prevádzky ešte skôr, ako sa rozhodnete pre investíciu do nášho projektu.

Menu